Mong các anh chị chỉ giúp thầy cô nào có dạy thêm buổi trưa - chiều - tối môn Vật Lý 7 khu vực Q1, Q3.


(Ưu tiên giáo viên hiện dạy tại các trường cấp 2 trong khu vực nêu trên)


Chân thành cám ơn.


FB: leontran0403