Chào các mẹ, mình có đứa em trai đang chuẩn bị lên lớp 12. Mẹ nào biết gia sư hay chỗ nà dạy uy tín ở Hồ Chí Minh thì chỉ cho mình với nhé. Mình cảm ơn nhiều.