Các anh chú cô bác dì thầy cô có thể chia sẻ cho em những thầy cô dạy luyện thi vào 10 tốt được không ạ ? Chẳng hạn như giáo viên LHPhong . Em cảm ơn,