Theo yêu cầu của học viên, 19/9 sẽ khai giảng thêm lớp lấy lại cơ bản tiếng Anh cho các học viên bắt đầu từ số 0. Học chiều 246 từ 2:00-3:30pm hoặc tối 246 từ 18:00-19:30


Lớp tập trung luyện lại ngữ pháp và phát âm cho các bạn nắm chắc kiến thức tạo tiền đề để theo học các lớp tiếp theo. Vì vậy chỉ kéo dài 4 tuần, hp 800,000 /4 tuần.


Các bạn đăng kí sớm để giữ chỗ nhé. Thanks all,


Đường link: MSNHANTOEIC, sđt 0938457959