Con gái mình năm nay học lớp 5 rồi . Mình đang đau đầu vì chưa biết nên cho con vào trường nào . Có bố mẹ nào đã có con học cấp 2 ở trường Lomonoxop thì cho mình xin thông tin và nhận xét về trường đó với .Mình đang phân vân không biết có nên cho con vào học cấp 2 ở trường đó không . Mình cảm ơn nhiều!