Cho em hỏi một chút là đã có mẹ nào từng cho con đi du học hè ở Sing bao giờ chưa ạ?


Bé nhà em học lớp 8, em đang muốn hè này cho con đi du học hè Sing 1 tuần để cho bé vừa học được cách tự lập, vừa tìm hiểu môi trường học tập của Sing để làm tiền đề cho du học.


Mẹ nào từng cho con đi cho em xin ít kinh nghiệm !


Cảm ơn các mẹ nhìu