Tôi tìm mãi chưa ra địa điểm của trường THCS dân lập Lương Thế Vinh Hà Nội (Cầu giấy). Mẹ nào biết xin chỉ giúp (Cám ơn nhiều!)