Mình có 1 con gái năm nay học lớp 8 đang muốn sau này học cấp 3 chuyên toán. Mình đang phân vân giữa chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ams và CNN. Các mẹ tư vấn giúp mình và tư vấn thêm cho mình những trường khác nữa.