Mình có con trai năm nay vào lớp 10 Phạm hồng thái, ba đình hà nội. Mẹ nào có con học PHT tư vấn giúp mình chọn lớp với nhé. Mình cảm ơn