Mời các mẹ có con học trường GV, chúng ta cùngvào đây trao đổi và chia xẻ việc học của các con nhé


con minh năm nay vào lớp 6 nhưng chưa biết sẽ vào lớp nào, mẹ nào có thông tin về phân lớp cho các con thì cho mình biết với.


Chúc tất cả các con đều học giỏi để cho các mẹ đều vui :4: