Chào các mẹ!


Nhờ các mẹ có con đã, đang học ở khu vực Thanh Xuân tư vấn gấp xem trường nào tốt.


Cháu em nó thi dc 46 điểm vừa bít điểm xong. Chắc là học dân lâp thôi :Crying:


Cảm ơn các mẹ nhìu lắm