Có mẹ nào có con học tại trường THCS - Nguyễn Trãi ở số 1 Giang Văn Minh cho mình xin một chút lời khuyên với , trường gần cơ quan mẹ nên mình muốn tìm hiểu vì sang năm con trai vào lớp 6.Thank các mẹ trước