Các mẹ nào có con học ở trường cấp 3 Phan Huy Chú Hà Nội cho ý kiến tư vấn với vì con mình định nhập học trường này. Trường học có tốt không các mẹ.