Các mẹ ơi mình có đứa cháu gái đang cần tìm học trường dân lập cấp 2 ở khu vực quanh Thanh xuân và Hoàng Mai. Các mẹ có biết chỉ tớ với. Đa tạ các mẹ.