có mẹ nào đang cho con học trường cấp 2Thang Long không ạ cho em xin chút ít kinh nghiệm với ạ :Sigh: