Có mẹ nào biết chất lượng dạy học của trường này không? vì nó mới, lại chưa có kết quả để chứng minh. mình đang muốn xin cho cháu vào học lợp 6 tại đó nhưng còn phân vân quá. Mẹ nào biết thì thông tin lại cho mình nhé.