Mẹ nào đã và đang có con học ở 2 trường này chia sẻ với mẹ cháu với. Mẹ cháu đang phân vân quá không biết cho cháu học trường nào.