Mình có con chuẩn bị vào cấp 2, dự định cho con học trường cấp 2 Lê Quí Đôn cạnh bảo tàng dân tộc học. Có mẹ nào biết về trường này thì bảo giup minh với. Thanks.