Em đang rất phân vân giữa hai trường này, kính nhờ mọi người tư vấn cho em ạ. Em đã tìm hiểu về chất lượng đầu ra nhưng không thấy tin tức chính thức của hai trường nên rất là phân vân. Tuy cơ sở vật chất bên HTK có tốt hơn nhưng em vẫn muốn biết rõ hơn về môi trường học (bạn bè, giáo viên, câu lạc bộ,v.v.) và chất lượng đào tạo giữa hai trường.