Có mẹ nào có con đã thi vào các lớp chuyên trường Trưng vương làm ơn chỉ giúp mình là đầu vào đòi hỏi thi mấy môn, là những môn gì, và có khó như thi tuyển vào chuyên Ams không ạ?