Mình hiện tại hộ khẩu 1 nơi, ở 1 nơi. Hộ khẩu ở Huỳnh Thúc Kháng thì đúng tuyến con mình sẽ học những trường THCS (cấp 2) nào hả các mẹ ?


Cảm ơn các mẹ nhiều.