Chả là cháu nhà em năm nay thi vào lớp 10, rủi thay điểm của nó không đủ cho nguyện vọng 1 (vào Phan Đình Phùng/Phạm Hồng Thái) - chỉ đạt 47,5 điểm.


Nay buộc phải chọn vào nguyện vọng 2 - truòng PTTH Nguyễn Trãi (thừa 1 điểm)


Bây giờ, em phân vân quá, không biết nên cho cháu nó đi học ở đâu.


- Trường Nguyễn Trãi - có người nói rằng không tốt


- Trường Dân Lâp Nguyễn Siêu (họ lấy 42 điểm)


- Trường Dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm (họ lấy 42 điểm)


- Trường Dân Lập Phan Huy Chú (họ lấy 44,5 điểm)


Các bố, các mẹ trong ngành, các bác có kinh nghiệm (có con, có cháu) học ở mấy trường đó tư vấn giúp em một cái!


Em cần lắm ạ, các bố các mẹ giúp em sớm, em chân thành cảm ơn!