Con nhà mình năm nay lên lớp 6 đúng tuyến là vào trường này. Mình muốn tìm hiểu thông tin về trường: kỷ luật, học tập, cô giáo tôt...?


Mẹ nào biết cho mình xin chút thông tin với.


Cảm ơn các mẹ.