Mình đang có con học lớp 4. Mình ở gần trường Ams. Mình đang nghiên cứu cho con mình thi vào trường này năm lớp 6. Không biết có ai có kinh nghiệm gì về con cái học trường Ams cấp 2 không giúp mình với. Cảm ơn mọi người trước.