Nhà tớ thì không đúng tuyến rồi. Có mẹ nào quen ai ở đó không ạ, hỏi giùm với.


Tớ rối quá, chả biết cho con học lớp 6 ở đâu


Khương Thượng gần nhà, dễ đưa đi đón về.