Năm nay con nhà mình chuẩn bị vào lớp 1. Mình đã nhắm trường Quang Trung (trên phố Quang Trung) từ lâu rồi để tiện đưa đón nhưng trong lòng vẫn mung lung lắm. Không biết thời gian biểu ở trường thế nào, tất cả các con có được bán trú không, lớp nào tốt, cô nào tốt. Các mẹ có con học trường QT giúp mình với.


Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.