THÔNG BÁOCác chủ đề có liên quan đến các trường có tên dưới đây sẽ không được phép mở hoặc trao đổi trên diễn đàn Webtretho. Thông báo này không thay đổi cho đến khi có quyết định khác từ BQT.1. Trường TH Newton - Mỹ Đình