Con mình năm nay định thi vào Chuyên Ngữ, mình đang thấy lo quá. COn đi học mà vợ chồng mình cũng nhấp nhổm không yên.


Có Mẹ nào có con đã từng thi hoặc đang học hay biết thông tin về trường Chuyên Ngữ, chia sẻ cho vợ chồng mình với!


Mình cảm ơn trước nhé!