Các mẹ ơi tôi có con gái 11 tuổi rồi, sang năm sẽ lên cấp II.Toi muốn cho nó vào học ở Lomonoxop vi tôi rất thích mô hình trường dân lập.Co mẹ nào biết về trương này thi cho tôi biết với nhé.


Cám ơn nhiều.