Có mẹ nào biết về Trường Cấp 2 Nguyễn Tất Thành không? con mình vừa thi ở trường đó nhưng mình chưa biết gì nhiều về trường này?