Tôi đang băn khoan cho con trai học PTTH ở Trí đức hay Trí việt tốt hơn?


Đây là bước quyết định của tôi cho cháu.


Bố/Mẹ nào có thông tin hoặc lời khuyên giúp với nhé.


Xin cám ơn!