Mình đang định cho con theo học ở trường này nhưng không biết chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất trường này thế nào? mẹ nào đang cho con học chia sẻ hộ. thanks các mẹ.