Mình năm nay có con gái vào lớp 6, con nhà mình học lớp 6A2 lớp liên kết với singapore hình như bắt đầu học vào 20/9, có mẹ nào có con em học ở trường đó vào đây trao đổi kinh nghiệm nhé, :24: :24: :24: