Em định cho con vào học cấp 1 của trường Lương Thế Vinh Thủ Đức, các bố mẹ đang có con học ở đây cho em xin ý kiến với


Chương trình học như thế nào? Có cần phải là bé thông minh mới học nổi không?


Môi trường học, thầy cô giáo


Học phí?


Em cảm ơn nhiều ạ