Năm nay con gái em bắt đầu nhập học lớp 1. Em có dự định xin cho con vào trường tiểu học Quan Hoa, xin hỏi nhà mình có mẹ nào cho con học Quan Hoa thì cho em xin tý kinh nghiệm về trường,về giáo viện & cách thức ăn uống, ngủ nghỉ của các con ở trường với ạ.


Em xin đa tạ các mẹ đóng góp ý kiến ạ.