Em có một bé Quý Mùi muốn cho con vào học trường Nguyễn Tri Phương ở Quán Thánh từ năm học 2009- 2010, có mẹ nào có con đã, đang và sẽ học trường này chia sẻ kinh nghiệm cho em với. Em nghe nói trường này chuyên Pháp mà em lại muốn con học tiếng Anh thì có ảnh hưởng gì không các mẹ?