Chào các mẹ có con học lớp 1 LQĐ, mình cùng vào đây giao lưu nhé.