Minh co con hoc tai truong DL Ly Thai To, khu chugn cu Trung Hoa-Nhan Chinh. Minh thay phong Ke toan cua nha truong co van de nghiem trong . Nam ngoai con minh nop tien 3 thang roi, nha truong lai thong bao chua nop. Minh cam bien lai den dua vao mat may co Ktoan , cac co ay xin loi 1 cau the la xong . Nam nay minh cung bi truong hop tuong tu, nhung lan nay ko may minh lai ko giu dc bien lai thu tien. Thai do cua may co ke toan tro mat han. Ho noi la nha truong lam an nghiem tuc ko nham lan dc. Nhung minh hoi tai sao ko thay ten con minh nam trong danh sach cac chau con no tien thang 12/2009 va thang 1/2010 cua Nha truong. Cac co ay bao do loi phan mem. Lan nay minh dang bi duoi ly vi ko co bien lai thu tien. Co me nao bi truogn hop tuogn tu the nay o truong DL Ly Thai To thi bao minh cach xu ly voi nhe .