có mẹ nào cho con học ở trường này chưa ạ? trường này nhận các cháu từ mẫu giáo đến các cấp 1, cấp 2 . Có ai biết cho em ít thông tin với.