Dear các mẹ,


Mình có con năm nay lên lớp 4. Con đang học tiểu học ở Quân Đống Đa. Các mẹ nào biết lớp dạy thêm tốt dể luyện cho con vào cấp 2 trường chuyên cho mình địa chỉ với.


Mình cảm ơn nhiều.