Mở topic này để các mẹ đang có con học Đoàn Thị Điểm (như Mẹ Thỏ Trắng, Mẹ Sếu & Bờm....) cập nhật thông tin thường xuyên cho biết tình hình học của các bé ntn? Mình muốn tìm hiểu để quyết định xem sang năm cho Jun đi học ở chỗ nào? Các mẹ giúp mình với nhé. Cám ơn nhiều nhiều.