Chạy trường cho con vào lớp 1,tệ nạn đáng được dẹp . Các mẹ có con vào lớp 1 ngay từ ra tết đã lo chọn và chạy trường cho con.Các mẹ tìm hiểu và đọc giá cả vào mỗi trường cứ vanh vách như đọc giá ga, giá thịt. Các mẹ rất tự tin, có tiền, tìm ra đường dây là xong tất! Và đến hôm nay, mấy mẹ ở cơ quan tôi chạy trái tuyến Đống Đa, Cầu Giấy , 1 mẹ ở Hà Đông chạy vào Văn Yên đã xong việc. Nhưng cũng còn 1 mẹ ở Hà Đông chạy Nguyễn Trãi không được, đang đợi Trả lời vào Lê Lợi. Các mẹ cùng kêu lớp quá đông, nhưng không nghĩ mình là nguyên nhân làm các con khổ và làm hư các nhà quản lí giáo dục. Tệ nạn hối lộ chạy trường nhiều người biết, vậy xin hỏi ban giám đốc sở Giáo Dục, trưởng các phòng GD các Quận có biết không và trách nhiệm của họ thế nào trước việc này?