Các bố các mẹ trong diễn đàn ơi, con gái mình năm nay sẽ vào lớp 1. Mình muốn tìm hiểu lớp tiếng Pháp trường Nam Thành Công như thế nào (thi tuyển, môi trường học tập, cô giáo.....). Mình hiện đang ở nước ngoài nên không đi tìm hiểu được. Các bố mẹ có con đang học hoặc sắp thi tuyển vào lớp tiếng Pháp trường Nam Thành Công giúp mình với. Mình xin cảm ơn.