Tớ đang phân vân hai trường này quá nên không biết phải chọn trường nào cho bé nhà mình tháng 9 này đi học lớp 1. Các bố mẹ nào có kinh nghiệm cho tớ lời khuyên với. Dream House thì đã có kinh nghiệm 5 năm rồi còn HAD thì năm nay mới mở nhưng cơ sở vật chất thì thấy có vẻ hoành tráng. Nhà tớ ở gần 02 trường này nên muốn chọn một trong hai để cho bé học. Cảm ơn các bạn