Năm nay con mình vào lớp 1, đã xin cho con học trường gần nhà là trường tiểu học Nghĩa Dũng. Có mẹ nào có con đang học đó hoặc đã tìm hiểu thông tin thì cho mình xin tí review cho yên tâm nha.