Có bạn nào biết về trường Lê Quý Đôn sắp mở( trương thong bao mua ho so thi phai nộp luôn 600.000 VND đê xây dựng trường và đến 15/6/06 các cháu sẽ bắt đầu tham gia câu lạc bộ tuổi thơ. Thê mà hôm nay 15/6/06 vẫn chưa thấy một thông báo nào của trường về câu lạc bộ này cả mà tiền thì trường đã nhận rồi.