Con mình đang học lớp 3 tại trường Tiểu học Dân lập Phương Nam. Con minh rất yêu trường, yêu cô giáo nhưng minh mới biết trường tiểu học đã sáp nhập vào trường Trung học Dân lập PN. Minh băn khoăn quá, không biết nếu thế thì học xong tiểu học cháu sẽ được chứng nhận là học hệ nào? bởi nếu thế thì làm gì còn trường tiểu học. Mình cũng biết hiện nay một số trường Tiểu học Dân lập trên địa bàn HN đang bị giải thể, không bết việc này có ảnh hưởng gì đến việc sáp nhập trường không nhỉ. Có ai biết thông tin gì về trường thì bao cho minh voi