Chào các mẹ!


Năm nay con nhà mình vào lớp 1. Nhà mình ở đường Lê Quang Đạo - Quận Nam Từ Liêm.


Bố mẹ cháu đang đắn đo chọn trường dân lập hay quốc lập. Đang phân vân trường Lê quý Đôn, Nam Trung Yên và Trung Yên.


Nghe các bố mẹ nói: học dân lập các con tự do phát triển, mạnh dạn hơn, lớp sĩ số thấp, ít phải học thêm. Tuy nhiên kinh phí hơi mắc.


Học trưởng quốc lập: sĩ số lớp đông, học thêm nhiều, tuy nhiên học phí thấp.


Có bố mẹ nào có kinh nghiệm xin vào các trường này chia sẻ giúp mẹ cháu (nhà cháu học trái tuyến): chi phí xin vào trường? thời điểm nào xin?cách xin? nên học trường nào?


Cảm ơn các mẹ nhiều