Các mẹ ơi con em năm nay vào lớp 1, đúng tuyến là Tiểu hộc Tô Vĩnh Diện. Nhìn trường thì ok nhưng thực chất về học hành và dạy dỗ của các cô thế nào, kiến thức ở lớp con học có tiếp thu được không, con có phải học thêm không ạ?, rồi kinh nghiệm khác nữa. Các mẹ chỉ bảo em với để không em sẽ chuyển định hướng cho con...Rất mong kinh nghiệm chia sẻ của các mẹ.