Em đang có con học lớp 1A tai tiểu học Brendon, em rất mong các mẹ có con học lớp 1 cùng vào trao đổi về tình hình học của các con ạ.Vì năm nay là mùa tuyển sinh đầu tiên của trường sau khi đóng cửa để nâng cấp trường,các con là khóa đầu tiên đấy ạ, hy vọng là sẽ đồng hành với trường cho đến khi con kết thúc khóa học.